OPŠTE UPUTSTVO PACIJENTIMA ZA PRIPREMU IZVOĐENJA BIOHEMIJSKIH ANALIZA

 • Pacijentima se preporučuje da dan pre dolaska u laboratoriju uzimaju lakšu hranu, a pre uzimanja krvi treba gladovati 12-14 sati
 • Zbog dnevnih varijacija najbolje je vaditi krv između 7 i 9 sati ujutro
 • Pre vađenja krvi ne uzimati alkohol (24 sata), kafu i cigarete (1 sat)
 • Tri dana pre vađenja krvi treba izbegavati intenzivne fizičke aktivnosti (porast enzima). Takođe, stres utiče na mnoge parametre
 • U slučaju da pacijent uzima redovnu terapiju lekova, krv se vadi pre uzimanja leka, potrebno je da pacijent naglasi sledeće:
  • Ukoliko je na oralnoj antikoagulacionoj terapiji (određuje mu se PT, INR),navesti ime leka i njegovu dozu
  • Ukoliko uzima oralne kontraceptive (neki parametri zahtevaju ne uzimanje kontraceptiva 3 meseca)
  • Signalizirati trudnoću, naglasiti nedelju trudnoće, postporođajni period

UPUTSTVO ZA SAKUPLJANJE URINA

  PRVI JUTARNJI UZORAK
 • Urin se uzima u čistu, suvu, dobro zatvorenu bocu
 • Pre uzimanja uzorka, oprati genitalni predeo i posušiti
 • Urin se uzima tako što se prvi mlaz odbaci u toalet, srednji mlaz se uzima u bočicu, a završni mlaz u toalet
 • Držati uzorak urina na hladnom mestu (frižider) do donošenja na analizu
  SAKUPLJANJE 24h URINA
 • Urin se uzima u bocu za sakupljanje (volumen 3 litra ili dve manje boce) koja može da sadrži i konzervans (određivanje kateholamina, kalcijuma…) koji je prethodno sipan u bocu
 • Sakupljanje urina najčešće započinje ujutro jednog dana do jutra narednog dana
 • Ukoliko se uzme porcija jutarnjeg urina prvog dana, odbacuje se jutarnji uzorak narednog dana
 • U toku sakupljanja urina, uzorak držati na hladnom mestu (frižider) do donošenja u laboratoriju
 • Sakupljeni urin doneti u laboratoriju gde će se precizno izmeriti volumen

PRIPREMA PACIJENATA ZA ODREĐIVANJE GVOŽĐA U KRVI

 • Gvožđe se određuje pre uzimanja terapijske doze, a posle gladovanja od 12 sati
 • Preporučuje se da se dan pre dolaska u laboratoriju ne konzumira crveno meso, riba, neke vrste povrća i voća, kao i sve druge namirnice bogate gvožđem
 • Skorašnji stres kao i nesanica utiču na nivo gvožđa u krvi
 • Pacijentima koji su na terapiji gvožđem, krv se uzima mesec dana posle i.m. primene preparata gvožđa (injekcije), 10 dana posle prestanka uzimanja oralnih preparata gvožđa (tablete), 3 dana nakon i.v. preparata gvožđa (infuzije) i 4 dana nakon transfuzije