STRUČNI TIM
  • Paster
  • Beograd, RS
Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
Subspecijalista kliničke mikrobiologije

  • Paster
  • Beograd, RS
Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
Subspecijalista parazitologije

  • Paster
  • Belgrade, RS
Specijalista medicinske biohemije

  • Paster
  • Beograd, RS

  • Paster
  • Beograd, RS
dipl. fatrmaceut-medicinski biohemičar