Privatno zdravstveno osiguranje
Svi osiguranici UNIQA osiguranja / GENERALI osiguranja u objektima Zavoda i Laboratorija Paster imaju pravo na popust od 10% na sve laboratorijske analize