Laboratorija Paster

OPŠTE UPUTSTVO PACIJENTIMA ZA PRIPREMU IZVOĐENJA BIOHEMIJSKIH ANALIZA

 1. Pacijentima se preporučuje da dan pre dolaska u laboratoriju uzimaju lakšu hranu, a pre uzimanja krvi treba gladovati 12-14 sati.
 2. Zbog dnevnih varijacija najbolje je vaditi krv između 7 i 9 sati ujutro.
 3. Pre vađenja krvi ne uzimati alkohol (24 sata), kafu i cigarete (1 sat).
 4. Tri dana pre vađenja krvi treba izbegavati intenzivne fizičke aktivnosti (porast enzima). Takođe, stres utiče na mnoge parametre.
 5. U slučaju da pacijent uzima redovnu terapiju lekova, krv se vadi pre uzimanja leka.
 6. Potrebno je da pacijent naglasi sledeće:
  -Ukoliko je na oralnoj antikoagulacionoj terapiji (određuje mu se PT, INR),
  navesti ime leka i njegovu dozu
  -Ukoliko uzima oralne kontraceptive (neki parametri zahtevaju ne uzimanje
  kontraceptiva 3 meseca)
  -Signalizirati trudnoću, naglasiti nedelju trudnoće, postporođajni period

UPUTSTVO ZA SAKUPLJANJE URINA

 1. PRVI JUTARNJI UZORAK:
  -Urin se uzima u čistu, suvu, dobro zatvorenu bocu
  -Pre uzimanja uzorka, oprati genitalni predeo i posušiti
  -Urin se uzima tako što se prvi mlaz odbaci u toalet, srednji mlaz se uzima u bočicu, a završni mlaz u toalet
  -Držati uzorak urina na hladnom mestu (frižider) do donošenja na analizu
 2. SAKUPLJANJE 24h URINA:
  -Urin se uzima u bocu za sakupljanje (volumen 3 litra ili dve manje boce) koja može da sadrži i konzervans (određivanje kateholamina, kalcijuma…) koji je prethodno sipan u bocu
  -Sakupljanje urina najčešće započinje ujutro jednog dana do jutra narednog dana
  -Ukoliko se uzme porcija jutarnjeg urina prvog dana, odbacuje se jutarnji uzorak narednog dana
  -U toku sakupljanja urina, uzorak držati na hladnom mestu (frižider) do donošenja u laboratoriju
  -Sakupljeni urin doneti u laboratoriju gde će se precizno izmeriti volumen

  PRIPREMA PACIJENATA ZA ODREĐIVANJE GVOŽĐA U KRVI

  -Gvožđe se određuje pre uzimanja terapijske doze, a posle gladovanja od 12 sati

-Preporučuje se da se dan pre dolaska u laboratoriju ne konzumira crveno meso, riba, neke vrste povrća i voća, kao i sve druge namirnice bogate gvožđem

-Skorašnji stres kao i nesanica utiču na nivo gvožđa u krvi

-Pacijentima koji su na terapiji gvožđem, krv se uzima mesec dana posle i.m. primene preparata gvožđa (injekcije), 10 dana posle prestanka uzimanja oralnih preparata gvožđa (tablete), 3 dana nakon i.v. preparata gvožđa (infuzije) i 4 dana nakon transfuzije