Laboratorija Paster

STRUČNI TIM ZAVODA PASTER ČINE:

 

 

1. Prof.dr Slobodanka Đukić

Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom1398468_1552064008338738_6647237594662545264_o

Subspecijalista kliničke mikrobiologije

2. Prof.dr Aleksandar Džamić

Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

Subspecijalista parazitologije

3. Mr ph Gordana Bogdanović

Specijalista medicinske biohemije

4. Dr Slavoljub Mandić

5. Mr ph Miroslava Kurilić

Medicinski biohemičar